Skip to content Skip to footer

Jak wybrać środki do udrażniania szamba i rur?

Jesteś posiadaczem szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków, to musisz wiedzieć, że należy je systematycznie oczyszczać. Nie oznacza to opróżniania szamba przy pomocy wozu asenizacyjnego, ale oczyszczanie za pomocą środków bioaktywnych.

Czym są środki bioaktywne?

To bardzo duża gama środków do sprzątania, czyszczenia i usuwania nieczystości w sposób przyjazny dla środowiska. Mają szerokie zastosowanie w wielu branżach i chętnie wybierane są jako alternatywa dla środków chemicznych.

Udrażnianie szamb i udrażnianie rur wymaga przede wszystkim zastosowania preparatów, których bazą są odpowiednio dobrane szczepy kultur bakterii. Chemia do udrażniania rur na za zadanie oczyszczenie ścieków i zmniejszenie ich objętości. Dzięki temu objętość szamba się zwiększa i jego opróżnianie jest rzadsze.

Rodzaje preparatów bioaktywnych i chemicznych do udrażniania szamb i rur

Należy podzielić je na kilka grup:
• preparaty bakteryjne do szamb,
• preparaty aktywizujące,
• preparaty do udrażniania rur,
• preparaty chemiczne.

Środki bioaktywne służą przede wszystkim do systematycznego oczyszczania szamba. Preparaty bakteryjne do szamb mają bardzo podobny skład, ponieważ tylko określone szczepy skutecznie rozkładają nieczystości. Proces ich aktywacji jest jednak różny, dlatego dokładnie należy przestrzegać instrukcji podanej przez producenta. W przeciwnym wypadku udrażnianie szamba może okazać się nieskuteczne.

Preparaty aktywizujące to głównie preparaty enzymatyczne, które aktywizują kolonie bakterii i przyśpieszają rozkład tłuszczów zgromadzonych w szambie. Ze względu na swoją zwiększoną aktywność mają zastosowanie w udrażnianiu rur kanalizacyjnych.
Udrażnianie szamba wymaga także stosowania środków chemicznych.

Chemia do udrażniania rur i szamba nie powinna być zbyt agresywna, by negatywnie nie działała na całą instalację. Preparaty chemiczne stosowane są głównie w przypadku konieczności dezynfekcji szamba i zniszczenia wszystkich bakterii. Najczęściej dezynfekcję przy pomocy środków chemicznych wykonuje się po całkowitym wyczyszczeniu zbiornika. Potem ponownie należy zasilić go preparatem bioaktywnym.

Udrażnianie rur i szamb – kryteria wyboru preparatów

Preparaty do udrażnia niania szamb zawierają bardzo podobne kultury bakterii. Istotną kwestią jest to, czy są bakterie samo namnażające się, czy wymagają aktywatora. Informacje te znajdują się w instrukcji stosowania, którą trzeba przestrzegać.

Preparaty bioaktywne oferowane są w bardzo różnych cenach, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego. Bakterie zawsze działają tak samo. Kompromisowym rozwiązaniem jest wybór środków ze średniej półki.