Skip to content Skip to footer

Gdzie sprzedać złom metalu szlachetnego

Metale szlachetne, ze względu na dość ograniczone zasoby ich występowania, są bardzo chętnie odzyskiwane. Skup metali szlachetnych obejmuje nie tylko biżuterię czy przedmioty użytku codziennego, w których składzie znajduje się złoto czy srebro. Bardzo często złom metali obejmuje płytki czy platynowe tygle, wykonane z platyny i wykorzystywane w medycynie, jak i spieki czy luty, w których mogą się pojawić metale szlachetne. Oczywiście cena takiego metalu jest uzależniona od postaci, w jakiej sprzedawany jest złom metalu.

Jakimi metalami jest zainteresowany skup metali

Złom metalu szlachetnego różni się od tradycyjnego skupu metali. Różni je przede wszystkim rodzaj metalu, ale również możliwość dokonywania wstępnej wyceny czy finalizowania transakcji w domu czy w biurze u klienta. Najczęściej skup metali szlachetnych obejmuje przedmioty ze złota, srebra czy platyny, ale również przedmioty z dodatkiem metali rzadziej występujących. W takich skupach można również sprzedawać przedmioty z dodatkiem palladu czy irydu, jak i węgliki czy spieki. Warto podkreślić, że skup metali szlachetnych jest zainteresowany metalami w postaci elementów silników, termopar czy tygli laboratoryjnych. Ważnym segmentem metali szlachetnych jest także skup złomów lutów srebrnych czy stopów z dodatkiem metali szlachetnych.

Inny sposób obsługi klientów

Większość firm zajmujących się skupem metali szlachetnych finalizuje transakcję bezpośrednio po wycenie metalu szlachetnego. Sama wycena może się odbyć u klienta, można ją również przeprowadzić na terenie firmy skupującej złom metalu szlachetnego, przy czym obecność zbywcy metalu nie jest w tym przypadku niezbędna. Klient, który jest zainteresowany sprzedażą przedmiotów z metali szlachetnych, może w oparciu o udostępniony online cennik dokonać wstępnej wyceny sprzedawanych przedmiotów. Wycena wiążąca obie strony dokonywana jest przez specjalistów, zajmujących się wprowadzaniem metali szlachetnych w postaci złomu do ponownego obrotu. Zazwyczaj wycena trwa kilkanaście minut, przy czym może być przeprowadzona u klienta. Finalizacja transakcji może mieć także dwojaki przebieg. Część klientów wybiera rozliczenie gotówkowe, inni decydują się na zaakceptowanie przelewu na rachunek bankowy.

Firmy oferujące skup metali szlachetnych http://www.stellmet.pl/ w porównywalnym stopniu zainteresowane są skupem biżuterii czy złomu z metali szlachetnych, jak i nabyciem komponentów, w których wykorzystuje się dodatek wybranych metali szlachetnych lub rzadkich. Specjalistyczny sprzęt, jaki posiadają firmy skupujące złom metalu szlachetnego, pozwala na precyzyjne wycenienie zawartego w przedmiocie metalu.