Skip to content Skip to footer

Co to jest zarządzanie klientami?

Wszystkim wiadomo, że dobre relacje z klientami to podstawa sukcesu działalności każdej szanującej się firmy. Dziś, ze względu na dużą konkurencję, duże znaczenie ma odpowiednia polityka marketingowa, skierowana do konkretnej grupy docelowej, znajomość upodobań, preferencji i potrzeb klienta. Wszystko po to, żeby zyskać nowych kontrahentów i utrzymać dobre kontakty z obecnymi.

Co to jest system zarządzania relacjami z klientem?

Zarządzanie klientami to zespół strategii i metod, które mają doprowadzić do stworzenia związków z klientem na długi czas. System ten ma na celu zwiększenie efektywności sprzedaży przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów. W zarządzaniu klientami chodzi głównie o budowę lojalności klientów wobec firmy. Ma to znaczny wpływ na poprawę jej rentowności.Zarządzanie klientami można rozpatrywać dwojako. Po pierwsze pod kątem zbioru strategii i metod działania firmy wobec jej klientów, oraz jako narzędzie informatyczne, które wspomaga wszystkie inne działania.

Na czym polega działanie systemu zarządzania relacjami z klientem?

W zarządzaniu klientami najważniejszy jest pojedynczy kontrahent, któremu stara się sprzedać jak najwięcej produktów, a także zabiega się o to, żeby utrzymać z nim relacje. Dla całego przedsiębiorstwa i wszystkich jego pracowników najważniejszy jest indywidualny klient, poznanie i analiza jego potrzeb, upodobań i zachowania. Kluczowa będzie tutaj długofalowa współpraca.

System informatyczny wykorzystany w zarzadzaniu klientami

System zarządzania relacjami z klientami to system informatyczny, który ma budowę modułową, oraz wiele funkcji, które umożliwiają współpracę z innymi systemami w firmie. Jest to ewidencja klientów, pogrupowanie kontaktów z nimi i zarządzanie projektami firmy, a wszystko po to, aby umożliwić indywidualne podejście do klienta. Informatyczny system zarządzania klientami ma trzy główne obszary działania. Są to działania operacyjne, analityczne i komunikacyjno- interakcyjne. Obejmują one wszystkie obszary, w których klienci stykają się z przedsiębiorstwem.