Skip to content Skip to footer

Czy firmę można szybko przekształcić w spółkę?

Jak mówi stara maksyma, czas to pieniądz. Zasada ta jest bardzo ważna zwłaszcza z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy wiedzą doskonale jak upływ czasu może przekładać się na realne korzyści bądź straty. Czy przedsiębiorca ma szansę szybko i sprawnie zamienić swoją jednoosobową działalność w spółkę?

Dlaczego spółka prawa handlowego?

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest wygodną formą, gdy prowadzi się spokojny biznes na niewielką skalę, ma się ograniczoną liczbę kontrahentów i nie trzeba zatrudniać pracowników, gdyż przedsiębiorca samodzielnie potrafi obsłużyć wszelkie zamówienia i wykonać podstawowe zadania. Jednakże czasem jest potrzebne Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, ponieważ taka nowa forma daje większe możliwości rozwojowe. Czy każdy przedsiębiorca może to zrobić? Otóż nie. Nie ma takiego uprawnienia np. osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną. Jak zatem się to odbywa i komu przysługuje możliwość przekształcenia?

W jaki sposób załatwia się formalności?

Szczegółowe procedury przekształcenia zawarte zostały w Kodeksie Spółek Handlowych. Postępowanie musi opierać się na spełnieniu kilku warunków, ale nie jest wcale aż tak czasochłonne i skomplikowane. Trzeba sporządzić plan przekształcenia poparty opinią biegłych. Potrzebne jest oświadczenie przedsiębiorcy o woli przekształcenia. Trzeba dokonać wpisu w KRS-ie i wycofać wpis w CEIDG. Są jednakże pewne obostrzenia, które sprawiają, że nie każda osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może dokonać jej przekształcenia.

Co jest wymagane, aby mogło dojść do przekształcenia?

Wspomniane obostrzenia są związane np. w likwidacją czy upadłością firmy. Jeśli toczy się wobec niej postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne i dzielony jest majątek firmy nie ma możliwości przekształcenia w spółkę. Przepisy mówią jasno, że aby doszło do przekształcenia, dany przedsiębiorca musi mieć ku temu zdolność. Zdolność ta z kolei jest rozumiana jako prowadzenie zorganizowanej działalności zarobkowej o charakterze ciągłym. Musi ona być również wykonywana przez przedsiębiorcę we własnym imieniu.