Skip to content Skip to footer

Czym jest oprogramowanie SOLIDWORKS Simulation?

SOLIDWORKS Simulation jest narzędziem, za pomocą którego można porównać jednostki w jednym oknie dialogowym po przeliczeniu zadania, jakie składa się na dany projekt. Dzięki temu bardzo łatwo i szybko udaje się sprawdzić i porównać wyniki. Co jeszcze potrafi to narzędzie?

SOLIDWORKS Simulation – jak działa?

SOLIDWORKS Simulation jest narzędziem, dzięki któremu możemy dokonywać szybkich symulacji wytrzymałościowych projektowanych konstrukcji, a zarazem liczyć na to, że uzyskamy rzetelne wyniki. Narzędzie to jest dostępne wraz z licznymi opcjami, toteż bez trudu można znaleźć najlepsze rozwiązanie nawet wtedy, gdy chodzi o skomplikowane problemy konstrukcyjne związane z pracą nad danym projektem.

SOLIDWORKS wymagania to bardzo ważna kwestia, a jak się przekonamy, narzędzie Simulation można wdrożyć praktycznie w każdej firmie, gdzie tylko istotne jest to, by skutecznie zoptymalizować dany projekt od wczesnych etapów jego tworzenia. Jeśli chodzi o solidworks wymagania, to wymogi, jakie trzeba spełnić, by móc korzystać z tego oprogramowania, nie są wygórowane. Można korzystać z wielu przydatnych funkcji, jeśli tylko instaluje się ten program w systemie Windows 10 lub Windows 7 SP1 (systemy 64-bitowe). Wśród przydatnych funkcji są takie jak: obliczenia wytrzymałościowe zbiorników, testy, analiza MES, czy różnego rodzaju symulacje.

SOLIDWORKS Simulation – jakie są możliwości programu?

SOLIDWORKS Simulation jest narzędziem, które ze względu na rozbudowaną bazę funkcji, umożliwia przeprowadzenie analizy wytrzymałościowej projektowanych modeli. Analizę tę można bardzo łatwo dopasować do indywidualnych oczekiwań użytkownika. Za pomocą tego narzędzia można wykonać wiele analiz, w tym statyczne, nieliniowe, termiczne, czy zmęczeniowe. Oprócz tak szerokiego spektrum analiz, można również spodziewać się, że otrzyma się rzetelne wyniki symulacji. Jest to możliwe dzięki temu, że narzędzie to wykorzystuje solver obliczeniowy ulepszany już od roku 1995. Za jego pomocą można otrzymać takie wyniki, jakie uzyskuje się drogą empiryczną.

SOLIDWORKS Simulation to doskonały wybór, zarówno wtedy, gdy na przykład potrzebna jest analiza takiego modelu, jak sprężyna SOLIDWORKS, czy bryły. Za pomocą tego narzędzia można wygenerować zarówno dokładne wyniki, jak też liczyć na ich przystępną wizualizację takich modeli, jak chociażby sprężyna SOLIDWORKS. Projektant może sam zdecydować o tym, w jaki sposób ma być przedstawiona dana analiza, toteż udaje się wyeksponować te dane i właściwości analizowanego projektu, które są najbardziej pożądane. Niewątpliwą zaletą wizualizacji wyników jest to, że są one przedstawiane w przystępny sposób nie tylko dla projektantów i inżynierów, ale też dla osób, które nie pracują nad danym projektem.