Skip to content Skip to footer

Do czego potrzebne są palarnie zewnętrzne?

Palarnie zewnętrzne to rodzaj ustawianych na zewnątrz budynków wiat, które stwarzają przyjazną i komfortową przestrzeń dla osób palących papierosy. Ustawiane są najczęściej na terenach zakładów pracy, ale również na terenach uczelni wyższych, szpitali i innych podobnych miejsc użyteczności publicznej. W zakładach pracy wiaty palarnie ustawiane są z wielu powodów: prawnych, kurtuazyjnych oraz ze względu na wewnętrzne regulacje zakładów pracy. Jakie są regulacje prawne w tym zakresie? Jakie są korzyści wynikające z ustawienia wiaty dla palaczy?

Palarnie zewnętrzne, a regulacje prawne – obowiązki pracodawcy

Wiaty palarnie i ich obecność na terenie zakładu pracy nie są w żaden sposób bezpośrednio regulowane przez prawo pracy. Istnieją jednak regulacje, które odnoszą się do tej kwestii pośrednio i są podstawą do domagania się postawienia takiej wiaty przez pracodawcę.

Palarnia zewnętrzna jest przede wszystkim przestrzenią, której funkcją jest fizyczne odizolowanie osób palących od tych, które nie palą. Prawo pracy wypowiada się wyraźnie w kwestii zapewnienia pracownikom zdrowej atmosfery w miejscu pracy. Według odpowiednich zapisów, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom takie udogodnienia, które zmniejszają szkodliwe działanie czynników występujących w miejscu pracy. Takim szkodliwym czynnikiem jest na przykład konieczność przebywania w bezpośrednim pobliżu osób palących papierosy i tym samym wdychania dymu papierosowego. Według prawa pracodawca powinien dostarczyć środków, czy rozwiązań minimalizujących ryzyko, w takim zakresie w jakim to jest możliwe według obecnego stanu wiedzy. Te przepisy wiele osób interpretuje w ten sposób, że pracodawca ma obowiązek wyznaczenia specjalnych miejsc gdzie dozwolone jest palenie i skutecznego odizolowania ich odp pozostałych przestrzeni. Nie oznacza to oczywiście konieczności ustawienia wiat, aczkolwiek takie rozwiązanie przynosi pracodawcy konkretne korzyści.

Wiaty palarnie w miejscu pracy – korzyści wynikające z ich ustawienia

Palarnia zewnętrzna to bezpieczna przestrzeń dla palących, która izoluje skutecznie przed wpływem, na przykład niekorzystnej pogody. Wiaty takie sprawiają, że pracownicy są bardziej wydajni i przeznaczają mniejszą część swojej przerwy na palenie. Wpływają na ogólny poziom zadowolenia pracowników, który z kolei przekłada się na ich wydajność.