Skip to content Skip to footer

Kiedy stosuje się dezynfekcję, a kiedy sterylizację medyczną?

W każdej placówce medycznej odpowiednia dezynfekcja i sterylizacja powierzchni, narzędzi, skóry jest podstawą. Powinny być one przeprowadzane systematycznie przy pomocy wysokiej jakości środków chemicznych i urządzeń. W niniejszym artykule wyjaśniamy, co to jest dezynfekcja medyczna oraz sterylizacja medyczna. Zachęcamy do lektury.

Dezynfekcja medyczna i sterylizacja medyczna to podstawa w zachowaniu czystości

Dezynfekcja ma na celu zneutralizować wirusy oraz bakterie, które znajdują się na różnych powierzchniach i unoszących się w powietrzu po to, aby nie doszło do zarażenia nimi przez inne osoby.

Sterylizacja medyczna także polega na zabezpieczeniu człowieka przed zarażeniem wirusami, bakteriami i drobnoustrojami, lecz przeprowadza się ją na konkretnych przedmiotach (narzędziach medycznych). Dezynfekcja chroni człowieka przed zakażeniem, ale sterylizacja daje 100% pewności, że do niego nie dojdzie.

Dezynfekcja i sterylizacja – różnice w przeprowadzaniu

Sposoby przeprowadzenia dezynfekcji medycznej i sterylizacji medycznej są różne. Dezynfekcje przeprowadza się w zastanej temperaturze środkami czystości w postaci płynu, sprayu lub chusteczek, a także za pomocą promieniowania UV – C.

W przypadku sterylizacji medycznej korzysta się ze specjalistycznych komór sterylizatora. Komora pozwala na stworzenie odpowiednich warunków chemicznych i fizycznych. Najpopularniejsza jest sterylizacja parowa, w której jest wysoka temperatura i ciśnienie. To bardzo skuteczny czynnik biobójczy wykorzystujący nadtlenek wodoru.

Kiedy stosuje się dezynfekcję, a kiedy sterylizację?

Kryterium wyboru jest zagrożenie zarażeniem. Jeśli ryzyko jest umiarkowane to wystarczy sama dezynfekcja. W sytuacji, gdy doszło do przerwania tkanek i możliwe jest przeniknięcie drobnoustrojów do organizmu człowieka – wymagana jest sterylizacja. Sterylizacji podlegają wszelkie narzędzia medyczne, które mają kontakt z ranami, śluzami i służą przecinaniu tkanek.

Sterylizacja jest bardzo złożona, gdyż polega nie tylko na procesie w komorze, ale także na wcześniejszym przygotowywanie, pakowaniu oraz magazynowaniu wyjałowionych przedmiotów. Należy podkreślić, że dezynfekcja jest swego rodzaju wstępem do sterylizacji.