Skip to content Skip to footer

Sprawdzony sprzęt do firmy transportowej

Sprawność kierowców podczas jazdy samochodem ciężarowym wymaga stałej kontroli. Dużą wagę należy przyłożyć do sprawdzana stanu trzeźwości, który przekłada się na bezpieczeństwo jazdy oraz innych użytkowników ruchu drogowego.

Szybkość pomiaru i pewność wyników

Szybkość dokonywania pomiarów zależy od jakości montowanych czynników. Najlepiej, kiedy urządzenia pomiarowe wyposażone są w czujniki chemiczno-elektroniczne. Gwarantuje to wysoką częstotliwość pomiarów oraz łatwiejsze przebadanie większej ilości użytkowników pojazdów. Takim przykładem może być alkomat alkohit x100. To kompaktowe urządzenie, które posiada rozwiązania stosowane w profesjonalnych alkomatach pomiarowych. Może być dodatkowo okresowo kalibrowane, aby jak najlepiej odpowiadać potrzebom osób odpowiedzialnym za sprawdzanie stanu trzeźwości kierowców.

Sposób zapisu danych i wyników

Urządzenia takie jak alkohit x100 mogą zapisywać dane poszczególnych pomiarów. Dzięki przypisywaniu innych parametrów można łatwo identyfikować czas i datę pomiaru. Pamięć przeprowadzonych badań może być przenoszona do komputera. Dla łatwego odczytu arkusz kalkulacyjny można wydrukować bezprzewodowo na drukarce komputerowej. Pozwala to tworzyć listy okresowe i porównywać wyniki z różnych okresów. Można również połączyć alkomat z komputerem za pomocą złącza USB. Przyspiesza to szybkość pobierania i kompletowania danych.

Aby dane były poprawne, czujniki są kalibrowane. Tylko takie dane mogą być analizowane i porównywane w rzetelny sposób. Ma to również dużą wagę w przypadku zbierania dokumentacji do sadu pracy.

Wygoda użytkowania

Alkomaty takie jak alkohit x100 wykonane są z materiałów takich, aby były trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Tworzywo ABS nadaje się do użytkowania profesjonalnego. W ciągłej pracy konieczne jest zapewnienie szybkości pomiaru oraz łatwości wymiany ustników lub uproszczenia samego pomiaru. Alkomat alkohit x100 może być wyposażony w ustnik otwarty, aby zbierać pomiary bezdotykowo z możliwością badań wyrywkowych w każdym momencie czasu pracy kierowcy. Pozwala na to również 32-bitowy procesor, który przetwarza pomiary powietrza i sprawdza, czy nie ma resztek alkoholu na ustniku, aby wykluczyć błędne pomiary.