Skip to content Skip to footer

Audyt prawny, czyli jak rozpocząć współpracę z kancelarią prawną

Z punktu widzenia przedsiębiorcy obsługa prawna firm Poznań to usługa, bez której trudno sobie poradzić w obecnych czasach. Zanim jednak dojdzie do podpisania stosownych umów z kancelarią prawną, przedsiębiorca powinien zrealizować tzw. audyt prawny. Na czym on polega?

Analiza sytuacji prawnej

Jak sama nazwa wskazuje, zadaniem audytu prawnego jest zbadanie kondycji prawnej przedsiębiorstwa, zwrócenie uwagi na różne nieprawidłowości, a także skupienie się na tym, jak najkorzystniej współpracować z innymi podmiotami, by na takiej współpracy nie tracić.

Co ważne, analizę tą można przeprowadzić nie tylko w odniesieniu do firmy zlecającej usługę, ale też do innego przedsiębiorstwa, które np. zostanie w najbliższym czasie zakupione. Dzięki temu włodarze firmy kupującej będą mogli łatwo ocenić, czy dana transakcja jest opłacalna.

Prawo i zyski

Z punktu widzenia przedsiębiorcy Obsługa prawna firm Poznań powinna w audycie uwzględnić również to, jak sytuacja prawna podmiotu przedkłada się na jego dochodowość. Może okazać się, że firma jest związana umowami, które generują niepotrzebne straty.

To samo dotyczy działań przyszłych, a więc planów przejęć, kupna lub podjęcia współpracy z daną firmą zewnętrzną. W ramach świadczonej obsługi prawnej firm w Poznaniu można liczyć np. na analizę zapisów umowy, która w przyszłości ma zostać podpisana.

Wyniki audytu i kontrola

Po zrealizowaniu audytu firma świadcząca obsługę prawną przedsiębiorstw powinna zdefiniować swoje wnioski i przedstawić je swojemu klientowi. Na podstawie tych danych powinny zostać wcielone rozwiązania naprawcze, które mają naprawić sytuację w firmie.

Podsumowując, profesjonalna obsługa prawna firm Poznań to nie tylko usługa pomocy w czasie rzeczywistym. Dobra i doświadczona kancelaria może też zaproponować określone usługi, których celem będzie dokładna analiza sytuacji prawnej klienta. I właśnie z taką kancelarią warto nawiązać współpracę.