Skip to content Skip to footer

Alkomaty elektrochemiczne i na podczerwień

Ogromne postępy w technologii testowania oddechu zostały dokonane od wprowadzenia wczesnych analizatorów oddechowych. Nowoczesne alkomaty są niemal całkowicie automatyczne i zaprojektowane w bardzo praktyczny sposób.

Elektrochemiczne alkomaty

Alkomaty elektrochemiczne to urządzenia, w których prąd elektryczny jest wytwarzany w wyniku reakcji chemicznej zachodzącej na powierzchni układu elektrod. Utlenianie alkoholu lub etanolu do aldehydu octowego prowadzi się w ogniwie paliwowym złożonym ze złoża złota i platyny na porowatej tarczce. Reakcja chemiczna, która ma miejsce, przekształca dowolny alkohol w kwas octowy. Konwersja ta zmienia stałą liczbę elektronów na cząsteczkę alkoholu. Mały prąd elektryczny wytwarzany jest przez alkohol w oddechu, który reaguje na elektrodę w urządzeniu. Może on być użyty do wyświetlania cyfrowego, przesuwania igły lub uruchomienia określonych lampek na urządzeniu, w zależności od ilości wykrytego alkoholu. Technologia ta jest szczególnie przydatna w przenośnych urządzeniach, ze względu na niewielki rozmiar komórek i małe zapotrzebowanie mocy na technologię.
Większość przenośnych, nowoczesnych alkomatów używanych przez funkcjonariuszy organów ścigania wykorzystuje technologię elektrochemiczną. Każdy sklep z alkomatami taki jak https://alko-maty.pl/ posiada tego typu urządzenia. Ich cena wynika z wysokich kosztów produkcji.

Alkomaty na podczerwień

Czujniki oddechowe tego typu wykorzystują spektroskopię w podczerwieni, która identyfikuje różne cząsteczki w oparciu o sposób absorbowania światła podczerwonego. Cząsteczki stale wibrują, a wibracje zmieniają się, gdy zaczynają absorbować światło podczerwone.
Cząsteczki zawierają to, co nazywa się wiązaniami, a każde wiązanie wchłania światło podczerwone w różnych długościach fal. Fotokomórka jest używana w maszynie w celu wykrycia, jak wiele promieni podczerwonych obciąża więzy etanolem. Następnie fotokomórka wytwarza impuls elektryczny w zależności od tego, ile światła podczerwonego zostało pochłonięte. Elektryczny impuls jest następnie wysyłany do mikroprocesora wewnątrz maszyny, który oblicza poziom alkoholu na podstawie ilości światła pochłoniętego. Nowoczesne alkomaty wykorzystujące technologię czujników optycznych w podczerwieni są niezwykle bardzo dokładne, a technologia ta jest szczególnie przydatna w cyfrowych, przenośnych alkomatach. Stosowanie tego typu urządzenia daje pewność, że ??próbka oddechu była pęcherzykowa. Zapewnia także większą dokładność i precyzję. Z tego powodu nowoczesne alkomaty na podczerwień wykorzystywane do celów dowodowych. Można jednak stosować je także do użytku prywatnego. Posiada je w swojej ofercie każdy dobry sklep z alkomatami. Takie alkomaty nie mają ograniczonej żywotności i są stabilne przez wiele lat.