Skip to content Skip to footer

Cele oczyszczania wody

Oczyszczanie wody jest niezbędne do tego, aby nadawała się ona do bezpiecznego użytkowania. Istnieje wiele różnych sposobów uzdatniania wody, które polegają głównie na usuwaniu niepożądanych zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych.

Skuteczne uzdatnianie wody

Celem oczyszczania wody jest usunięcie niepożądanych składników oraz uzdatnienie jej, dzięki czemu będzie się nadawała do spożywania oraz wykorzystywania w przemyśle lub zastosowaniach medycznych.

Dostępne są szeroko różne techniki usuwania zanieczyszczeń, takich jak drobne ciała stałe, mikroorganizmy, niektóre rozpuszczone materiały nieorganiczne i organiczne lub trwałe zanieczyszczenia farmaceutyczne.

Wybór metody zależeć będzie od jakości obrabianej wody, kosztów procesu oczyszczania oraz standardów jakościowych, jakie mają być spełnione przy obróbce wody.

Obróbka wstępna

Większość wody musi być pompowana ze źródła lub kierowana do rur czy zbiorników. Aby uniknąć zanieczyszczeń, ta infrastruktura fizyczna musi być wykonana z odpowiednich materiałów i skonstruowana tak, aby przypadkowe zanieczyszczenie nie wystąpiło po wykonaniu uzdatniania wody.

Pierwszym krokiem w oczyszczaniu wody powierzchniowej jest usunięcie widocznych zanieczyszczeń, takich jak kije, liście, śmieci i inne duże cząstki, które mogą zakłócać kolejne etapy oczyszczania. Najgłębsza woda gruntowa nie wymaga przeszukania przed innymi etapami oczyszczania.

Woda z rzek może być przechowywana w zbiornikach przez okres od kilku dni do wielu miesięcy, aby umożliwić naturalne oczyszczanie biologiczne. Jest to szczególnie ważne, ponieważ wówczas nie jest konieczne zastosowanie filtrów piaskowych. Zbiorniki magazynowe zapewniają również bufor przed krótkimi okresami suszy lub pozwalają na utrzymanie wody przy okresowych incydentach zanieczyszczeń.

Regulacja pH

Jeśli woda jest kwaśna, można do niej dodać wapno, sodę kalcynowaną lub wodorotlenek sodu, aby zwiększyć pH w trakcie uzdatniania wody. Dodatek wapna zwiększa stężenie jonu wapnia, zwiększając w ten sposób twardość wody.

W przypadku kwaśnych wód skutecznym sposobem na podniesienie pH może być odpędzanie rozpuszczonego dwutlenku węgla . Uzdatnianie wody alkalicznej pomaga w procesach krzepnięcia i flokulacji, a także pomaga zminimalizować ryzyko rozpuszczania ołowiu w przewodach i złączach rurowych.

Odpowiednia alkaliczność zmniejsza również korozję wody do rur żelaznych. Kwasy (kwas węglowy, kwas chlorowodorowy lub kwas siarkowy) można w pewnych okolicznościach dodawać do wód alkalicznych w celu obniżenia pH.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Rosmosis