Skip to content Skip to footer

Certyfikaty CNBOP – do czego służą?

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej to instytut badawczy Państwowej Straży Pożarnej. Został on utworzony w 1972 roku, aby poprawić bezpieczeństwo ludności w zakresie obrony przeciwpożarowej.

Instytut Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

Czym dokładnie zajmuje się instytut CNBOP? Przede wszystkich chodzi o zapobieganie i walkę z pożarami oraz skutkami klęsk żywiołowych i katastrof technicznych, ekologicznych.

CNBOP zajmuje się certyfikacją, badaniami, ocenami technicznymi oraz dopuszczeniami różnych wyrobów przeciwpożarowych do użytku. Certyfikaty CNBOP wydawane przez instytut są zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

Certyfikaty CNBOP

Aby wyroby przeciwpożarowe zostały dopuszczone do użytkowania muszą uzyskać Certyfikat CNBOP. W instytucie CNBOP można uzyskać certyfikaty europejskie oraz krajowe. Certyfikaty europejskie opatrzone są znakiem CE, natomiast certyfikaty krajowe posiadają znak budowlany B.

Struktura CNBOP obejmuje dwie jednostki – DC i DCU. Pierwsza z nich wydaje świadectwa dopuszczenia towarów, które mogą być używane w ochronie przeciwpożarowej. Można również uzyskać europejski certyfikat, który ocenia i weryfikuje stałości właściwości użytkowych między innymi wyrobów budowlanych. Jednostka DCU zajmuje się wydawaniem certyfikatów w zakresie usług, które świadczone są w ramach ochrony przeciwpożarowej.

Opinie techniczne wydawane przez CNBOP

Nie wszystkie wyroby stosowane w ochronie przeciwpożarowej wymagają posiadania odpowiedniego certyfikatu, świadectwa czy oceny technicznej. Jednak jest możliwość zawnioskowania w instytucie CNBOP-PIB o wystawienie dobrowolnego dokumentu jakim jest opinia techniczna.

W tym dokumencie można zawrzeć informacje o tym, jakie właściwości techniczne i użytkowe posiada dany wyrób. Opinia taka wydawana jest na okres 3 lat. Istnieje możliwość przedłużenia tego okresu o następne 2 lata. Jeśli wnioskodawca otrzyma opinię techniczną, to będzie mógł on oznakować wyrób znakiem Opinia Techniczna CNBOP-PIB.