Skip to content Skip to footer

Jak działa zasilacz LED?

Zasada działania każdego zasilacza jest bardzo prosta. Oczywiście pewne różnice techniczne zawsze tu istnieją. Inaczej bowiem działa duży, potężny wręcz zasilacz trójfazowy, a inaczej prosty układ elektroniczny o mocy zaledwie kilkudziesięciu wat. Jak zatem działa zasilacz led 24v i czym on się wyróżnia?

Dokładność – priorytet elektrotechniki

W przypadku instalacji LED konieczne jest dostarczenie jej maksymalnie ustabilizowanego napięcia zasilającego. Wynika to stąd, że lampy LED (w postaci złącz półprzewodnikowych) są urządzeniami bardzo wrażliwymi na skoki napięcia. Oznacza to, że nawet w przypadku wystąpienia małych wahań, może dojść do ich późniejszego uszkodzenia.

Oczywiście samo napięcie zasilania to nie wszystko. Jeśli działanie zasilacza led 24v ma być jak najbardziej efektywne, to musi on dostarczyć do odbiornika maksymalnie zoptymalizowany prąd zasilania. Jego wartość maksymalna musi być nieco większa, niż prąd wymagany do zasilania wszystkich odbiorników LED.

Zasada działania

Jak zatem działa taki układ zasilający? Cała zasada działania opiera się tu na prostym elemencie (transformatorze, obwodzie tranzystorowym lub tyrystorowym), którego zadaniem jego zminimalizowanie napięcia 230 V do wartości akceptowalnej przez odbiornik LED (w tym przypadku jest to wartość 24 V).

Następnie prąd ten przepływa przez układ prostujący, który – w przypadku układów elektroniki użytkowej) składa się z czterech diod prostowniczych. Na koniec „tętniący” jeszcze przebieg jest filtrowany w specjalnym układzie indukcyjnym i pojemnościowym.

Cechy idealnego zasilacza

Dzięki odpowiedniemu dobraniu wszystkich komponentów zasilacza, układ ten nie tylko zapewnia optymalne napięcie, ale też jest chroniony przed skutkami przegrzania. Dzięki temu można rozbudowywać układ odbiorników LED o dodatkowe taśmy świetlne.

Podsumowując, Zasilacz led 24v nie jest łatwy w zaprojektowaniu i wyprodukowaniu. Wynika to z faktu, że w jego wnętrzu ma miejsce szereg zjawisk elektrycznych, które mogą wpłynąć na podwyższenie lub obniżenie napięcia wyjściowego.