Skip to content Skip to footer

Czy leasing fotowoltaiki dla firm się opłaca?

Fotowoltaika staje się doskonałą alternatywą dla pozyskiwania energii od lokalnych dostawców. Korzystają z niej już nie tylko gospodarstwa domowe, czy rolnicy, ale również przedsiębiorcy. Jest ona nie tylko przyjazna dla środowiska, ale również i dla portfela. Ma jednak wiele innych wymiernych korzyści. Tym bardziej że ta opcja poboru prądu jest dostępna w różnych wariantach.

Fotowoltaika dla małych firm w formie leasingu

Pomimo tego, że pojawia się coraz więcej ofert na instalację fotowoltaiki w firmach, nie wszystkie przedsiębiorstwa mogą pozwolić sobie na tak duży wstępny wydatek. Z pomocą przychodzi więc fotowoltaika dla małych firm w formie leasingu. Rozwiązanie to pozwala przedsiębiorcom skorzystać z paneli w momencie, kiedy jest to dla nich ważne, a nie wtedy, gdy mogą sobie pozwolić na ich zakup. Fotowoltaika dla małych firm w takiej formie jest niezwykle dogodna, z uwagi na to, że praktycznie cały koszt związany z leasingiem udaje się pokryć, użytkując wypożyczone panele.

Atrakcyjna fotowoltaika dla przedsiębiorstw

Fotowoltaika dla przedsiębiorstw wiąże się jednak z wieloma innymi korzyściami. Potencjalni klienci są coraz bardziej świadomi tego, jak ważna jest dbałość o środowisko naturalne. Logiczne więc wydaje się to, że chętniej korzystają z usług tych firm, które również jawią się jako wrażliwe i troszczące się o aspekt ekologiczny przynajmniej związany z prowadzeniem własnej działalności. Zatem fotowoltaika dla przedsiębiorstw wpływa też na poprawę wizerunku instytucji, co może przełożyć się na większe zainteresowanie ofertą takich podmiotów na danym rynku.

Leasing fotowoltaiki dla firm małych i średnich

Leasing fotowoltaiki dla firm to w związku z tym opcja, którą warto rozważyć. Szczególnie wtedy, gdy prowadzi się przedsiębiorstwo małe lub średnie. Instytucje, które proponują leasing fotowoltaiki dla firm, zapewniają dostęp do paneli do określonej wartości mocy. Jednak dla stosunkowo niedużych instytucji przyjęte założenia leasingodawców pod tym względem są najczęściej w pełni zadowalające.

Dodatkowym atutem jest to, że jeśli przedsiębiorca zdecyduje się zainstalować fotowoltaikę na gruncie, może wykupić ubezpieczenie paneli na cały okres leasingowania. Niektóre firmy proponujące leasing tego typu umożliwiają też ubezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych sytuacji losowych, co także warto wziąć pod uwagę, chociażby z niepewnej sytuacji na rynku w niektórych sektorach gospodarki.