Skip to content Skip to footer

Czym są separatory olejów i tłuszczy?

Separatory do oczyszczalni służą do ochrony systemów kanalizacyjnych przed blokadami powodowanymi przez smary mineralne, tłuszcze i oleje. Na działanie komunalnych oczyszczalni ścieków mogą mieć znaczny wpływ właśnie te rodzaje substancji, ponieważ są one słabo biodegradowalne

Skuteczne separatory oleju, tłuszczu i smaru

Instalacja separatorów jest zatem obowiązkowa w przedsiębiorstwach, takich jak na przykład stacje benzynowe. Separatory tłuszczu i oleju wykorzystują także operatorzy pojazdów mechanicznych, m.in. w sektorze transportu i przemyśle metalowym. Zasada działania separatorów do oczyszczania ścieków opiera się na zwykłym ciężarze grawitacyjnym. Z powodu różnicy w gęstości, oleje mineralne i tłuszcze wzrastają do powierzchni wody. Osad, taki jak piasek, osadza się na dnie górnej lub zintegrowanej pułapki osadowej. Separatory oleju należy oceniać w zależności od rodzaju i ilości zebranych ścieków.

Separatory do oczyszczalni ścieków

Aby zapewnić bezpieczne działanie, zawartość separatora oleju musi być usuwana, czyszczona i napełniana świeżą wodą co sześć miesięcy. Alternatywnie, operator instalacji – w przypadku mniejszej ilości zanieczyszczeń – może co miesiąc sprawdzać grubość warstwy osadu i oleju oraz zapisywać go w dzienniku operacyjnym. Przedziały, w których należy oddzielić zawartość separatorów oleju, można przedłużyć do pięciu lat. W związku z tym wymagana jest ogólna kontrola oraz częste próby szczelności. Dzięki odpowiednio dobranemu separatorowi oleju i regularnemu usuwaniu zawartości, można uzyskać optymalne wartości rozładowania dla węglowodorów. Jednak w wielu przypadkach skuteczność jest zmniejszona przez środki czyszczące, ciśnienie lub temperaturę, tak więc wymagana jest ciągła obróbka (neutralizacja, flokulacja, strącanie, flotacja, filtracja). W tym przypadku separatory tłuszczu i oleju stosuje się jako etap wstępnej obróbki.

Instalacje podziemne i budynki

W przypadku wariantów instalacji pod ziemią i wznoszenia budynków, istnieje rozróżnienie między dwoma projektami, które można również łączyć. Separatory do oczyszczalni wymagają dostarczenia różnych rozwiązań specyficznych dla aplikacji. Jeśli tłuszcze i oleje istnieją również w postaci zemulgowanej i nie można ich wystarczająco usunąć za pomocą separatora, ścieki wstępnie oczyszczone za pomocą separatora oleju można poddać oczyszczeniu za pomocą kompaktowych oczyszczalni ścieków z zakresu produktów pozwalających na fizykochemiczne oczyszczanie ścieków do wymaganych poziomów rozładowania.