Skip to content Skip to footer

Jak wybrać alkomat?

Warto wiedzieć, że obecnie nie istnieją żadne normy, które umożliwiałyby oddzielenie prawdziwych alkomatów od zwykłych testerów. Nikogo nie powinien zatem dziwić fakt, że klienci mają ogromny problem z podjęciem właściwej decyzji. Należy mieć świadomość, że na rynku dostępne są różne alkomaty sklep. Można zaobserwować, że z roku na rok coraz większym zainteresowaniem cieszy się elektroniczny alkomat.

Alkomaty jednorazowe

W omawianym rodzaju alkomatów znajdują się związki chemiczne, które zmieniają barwę w wyniku reakcji chemicznej zachodzącej z alkoholem. Jeżeli zatem w wydechu danej osoby będzie znajdował się wspomniany alkohol, substancja zmieni barwę. W następnym etapie trzeba porównać odcień koloru z nadrukowanym wzornikiem. Użytkownik dzięki temu uzyska poglądową informację o stanie swojego organizmu. Warto wiedzieć, że właściwa ocena będzie stosunkowo trudnym zadaniem. Skala jest bowiem ograniczona. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem będzie przyjęcie bardzo prostej zasady. W przypadku, gdy alkomat się przebarwi, użytkownik nie powinien wsiadać za kierownicę.

Elektroniczny alkomat

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że wszystkie alkomaty są co do zasady urządzeniami, których zadaniem jest mierzenie parametrów chemicznych. Sprawdzają zawartość jednej substancji w drugiej. Oznacza to, że zawsze wewnątrz czujnika będą zachodziły reakcje chemiczne, które przyczynią się do częściowego zużycia.

Godny uwag jest fakt, że zmniejszony czujnik będzie emitował inny sygnał elektryczny, niż nowy pełnowymiarowy sensor. Wspomniana zmiana przyczyni się do stopniowego zwiększenia się błędu pomiaru. Sytuacja ta bardzo często określana jest mianem rozkalibrowywania. W pewnym momencie urządzenie nie będzie w stanie właściwie interpretować sygnału czujnika. Zadaniem użytkownika będzie jego ponowne skalibrowanie.

Jak można podzielić elektroniczne Alkomaty sklep?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że alkomaty elektroniczne będzie można później podzielić jeszcze na dwie kategorie pod względem technologii. Można zatem wyróżnić elektrochemiczne i półprzewodnikowe. W największym możliwym uproszczeniu półprzewodnikowe będą miały większy błąd pomiaru. Ponadto użytkownik będzie musiał częściej kalibrować. Z kolei elektrochemiczne są zdecydowanie precyzyjniejsze i nie będą wymagały tak częstego serwisu.