Skip to content Skip to footer

Jednorazowa wygoda

Ilość produkowanego w ciągu roku plastiku przypadającego na jednego, statystycznego mieszkańca naszej planety jest zatrważająca. Wysypiska śmieci pełne są niekończących się gór odpadów, które będą zalegały jeszcze przez długie lata, nim ulegną procesowi degradacji. Co więcej zdecydowana większość ludzkości wciąż nie doszła jeszcze do refleksji, że taka produkcja odpadów jest drogą donikąd.

Popularność, która wygrywa ze zdrowym rozsądkiem

Ilość plastików, jakie corocznie trafiają na wysypiska śmieci jest liczona już w miliardach ton. Dość powiedzieć, że plastikowe śmieci można już znaleźć na orbicie okołoziemskiej. Ten ślepy zaułek, w jaki wpadła ludzkość wydaje się nie mieć jednak końca. Co szczególnie istotne znaczną część z tego typu odpadów stanowią opakowania jednorazowe i naczynia jednorazowe. Wygodne, bo problem z nimi dla przeciętnego człowieka kończy się w momencie ich wyrzucenia do kosza na śmieci.

W ogólnym rozrachunku problemy, jakie generują opakowania jednorazowe i naczynia jednorazowe trwa i będzie trwał przez kolejne setki lat. Tyle bowiem potrwa pełen rozkład plastikowych śmieci, zalegających tonami na wysypiskach – zorganizowanych, czy też dzikich. Każda hurtownia opakowań zaciera jednakże ręce, wiedząc, że ludzie jeszcze przez długi czas nie będą gotowi na rezygnację z plastikowych opakowań o jednorazowym przeznaczeniu.

Wielu beneficjentów ludzkiej bezmyślności

Hurtownia opakowań jest tylko jednym z elementów łańcucha podmiotów, zarabiających na używaniu przez ludzi jednorazowych. O wiele większe znaczenie w tym układzie mają bowiem przedsiębiorstwa przetwórstwa ropy naftowej, bowiem znaczna część dostępnych na rynku plastików jest produktami ropopochodnymi. Mało komu zależy więc na tym, aby ograniczyć liczbę stosowanych jednorazówek.

Powinno zaś zależeć na tym wszystkim istotom myślącym. Skala zanieczyszczenia świata plastikowymi jednorazówkami jest bowiem zatrważająca, a przy tym wciąż rośnie. Problemu nie da się jednakże rozwiązać bez przeprowadzenia zmian systemowych i prawnych, które będą negowały sens wykorzystywania produktów jednorazowych, na rzecz promowania z korzystania rzeczy wielokrotnego użytku. Do tego potrzebna jest także zmiana ludzkiej mentalności, która chyba jest najcięższym do przeprowadzenia procesem, wymagającym realnego zaangażowania osób, uznawanych za społeczne autorytety.