Skip to content Skip to footer

Skuteczne połączenia przewodów elektrycznych

Instalacje elektryczne to wbrew pozorom bardzo złożone systemy. Od ich odpowiedniego zaprojektowania i wykonania zależy sprawne dostarczanie prądu do każdego domu, czy też budynku użyteczności publicznej. Na całość instalacji elektrycznej składa się wiele elementów, począwszy od przewodów, poprzez szafkę sterowniczą, aż po osprzęt elektryczny. Bardzo istotne są jednakże również same połączenia przewodów, których w domowej instalacji jest bez liku.

Złączki elektryczne sposobem na połączenie przewodów

Najwięcej połączeń przewodów elektrycznych występują w obrębie osprzętu elektrycznego, a więc przede wszystkim w sąsiedztwie gniazdek i włączników oświetleniowych. To tam bowiem krzyżują się i rozgałęziają poszczególne obwody elektryczne. Oczywiście znaczna część przewodów łączona jest bezpośrednio w stykach osprzętu elektrycznego. Jednakże niektóre z przewodów powinny być łączone niezależnie od osprzętu.

Z tego też powodu elektrycy stosują tzw. głębokie puszki elektryczne, aby za osprzętem była wystarczająca ilość miejsca do pomieszczenia dodatkowych połączeń elektrycznych. Dawniej wykonywało się je za pomocą tzw. 'skrętki’, czyli końcówek przewodów skręcanych ze sobą przy użyciu kombinerek, a następnie izolowanych taśmą. Obecnie do tego celu wykorzystuje się jednak złączki elektryczne, występujące na rynku w wielu odmianach i rodzajach.

Bogactwo asortymentu złączek elektrycznych

Najprostsza złączka elektryczna to przede wszystkim fragment kostki połączeniowej, odcięty od całości. Tego typu złączki elektryczne wykorzystuje się przede wszystkim do przyłączania żyrandoli i opraw oświetleniowych do przewodów elektrycznych wystających z sufitu. Nie do końca nadają się one jednak do połączeń wewnątrz puszek elektrycznych, bowiem zajmują zdecydowanie za dużo miejsca.

Wewnątrz puszek idealnie natomiast sprawdzają się złączki do kabli oparte o mechaniczne zaciski. Złączka elektryczna tego typu automatycznie zaciska w swoim wnętrzu końcówek wsuniętego przewodu. Co więcej praktycznie nie ma możliwości wyciągnięcia przewodu z takiej złączki, można więc uznać, że jest to połączenie permanentne.

Złączki do kabli mogą jednakże być wyposażone w specjalne dźwigienki, które blokują lub odblokowują umieszczony w niej przewód. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania technicznego w tego rodzaju złączce możliwe jest jej wielokrotne używanie, jak również dokonywanie zmian w zakresie przyłączonych przewodów.