Skip to content Skip to footer

Kilka słów o zgłoszeniu wierzytelności

Każda osoba, która trudzi się udzielaniem pożyczek powinna wiedzieć, jak napisać zgłoszenie wierzytelności. W końcu dokument ten daje szansę na odzyskanie przynajmniej części pieniędzy od osoby, która zadeklarowała niewypłacalność. Jednak tym, o czym wiele osób zapomina jest fakt, że dokument ten musi zostać odesłany w odpowiednim terminie.

Kilka słów o zgłoszeniu wierzytelności

Zgłoszenie wierzytelności jest dokumentem, na podstawie którego syndyk jest w stanie przeanalizować zadłużenie jakie osoba upadła ma u rzekomego wierzyciela. Po dokładnym przeanalizowaniu danych może on uwzględnić daną osobę w planie spłaty tworzonym podczas postępowania upadłościowego.

W zgłoszeniu wierzytelności zwykle znajdują się informacje o samym długu, jak i dane wierzyciela, które są wymagane do usprawnienia i przyspieszenia wszelkich czynności administracyjnych związanych ze sprawą. Szablon zgłoszenia można znaleźć na stronie internetowej polskiego rządu.

Termin nadsyłania zgłoszeń wierzytelności do syndyka

Przyjmuje się, że procedury upadłościowe rozpoczynają się na trzydzieści dni po ogłaszaniu szczegółów sytuacji przez Krajowy Rejestr Zadłużonych. Właśnie od wystawienia tego ogłoszenia wierzyciele mają nieco ponad 4 tygodnie na wysłanie zgłoszenia wierzytelności nadmienionemu w nim syndykowi.

Należy wspomnieć, że trzydzieści dni ma się na samo nadanie dokumentu w urzędzie pocztowym. To ile dni zajmie poczcie doręczenie dokumentu nie jest już istotne. Ponadto trzeba wiedzieć, że brak możliwości zapoznania się z treścią wyżej wspomnianego ogłoszenia nie usprawiedliwia nikogo przed niedotrzymaniem terminu.

Co jeśli zgłoszenia zostanie wysłane po terminie?

Wbrew pozorom wysłanie zgłoszenia wierzytelności po 30 dniach od wystawienia ogłoszenia przez KZR nie uniemożliwia nikomu udziału w procedurach upadłościowych. Wiąże się to jednak z bardzo nieopłacalnymi konsekwencjami.

Przede wszystkim jeżeli syndyk zaczął już układać plan spłaty to spóźniony wierzyciel ma znacznie mniejsze szanse na to, że się w nim znajdzie. Jednak tym co wydaje się być najbardziej niekorzystne w takiej sytuacji jest konieczność opłacenia zryczałtowanych kosztów ponownego postępowania upadłościowego. Taka kwota zwykle wynosi około ośmiuset złotych.