Skip to content Skip to footer

Oczyszczalnie dla osiedli

Ponieważ pewne tereny są urbanistycznie potencjalnie przeznaczone pod rozbudowę ze względu np. na planowaną infrastrukturę, bliskość rozwijającego się miasta itp., podczas budowy oczyszczalni biologicznej dla stosunkowo niewielkiego obecnie osiedla, warto wybrać taką, którą łatwo przebudować w oczyszczalnię dla dużo większej liczby mieszkańców.

Przeznaczenie i sposób działania Monoblok-T

Idealne do tego rodzaju celów są oczyszczalnie metalbud.pl Monoblok – T, biologiczne oczyszczalnie ścieków uwzględniające dzięki odpowiednim rozwiązaniom technicznym, przerwę w działaniu (kiedy dopływ ścieków jest niedostateczny, system sterujący oczyszczalnią natychmiast przełącza się w stan utrzymania). Monoblok-T produkowane są o wielkości do 500RLM z możliwością instalacji zwiększającej rzeczywistą liczbę mieszkańców do 1000, oraz łatwą przebudową na oczyszczalnię FLEXIDIBLOCK mogącą obsłużyć nawet całe wsie i niewielkie miasteczka.

Każda oczyszczalnia składa się ze zbiornika wyrównawczego, reaktora SBR (Sequencing batch reactors), czyli zbiornika, w którym zachodzi proces oczyszczania osadu, oraz zbiornika szlamu. Każda czynność oczyszczalni kontrolowana jest przez mikrokomputer.

Zalety oczyszczalni ścieków Monoblok-T

Do najbardziej istotnych zalet związanych z ekologią, należy z pewnością wysoka jakość wody na odpływie, jej nitryfikacja (utlenianie amoniaku i soli amonowych do postaci azotanów i azotynów dzięki bakteriom nitryfikacyjnym) i dalsze odazotowanie oraz częściowe usuwanie fosforu.

Dzięki zastosowaniu pełnej automatyzacji pracy oczyszczalni metalbud.pl Monoblok-T, koszty serwisowania ograniczone są do minimum, co obniża również i tak niewielkie koszty związane z eksploatacją oczyszczalni. Dodatkowo niski koszt samej inwestycji sprawia, że w połączeniu z tanią eksploatacją, przedsięwzięcie związane z budową oczyszczalni jest rozwiązaniem opłacalnym i stosunkowo niedrogim.

Opis linii technologicznej

Oczyszczalnie metalbud.pl Monoblok-T zaprojektowane są w ten sposób, że ścieki wpływają do zbiornika wyrównawczego, który pełni jednocześnie funkcję pierwszego stopnia oczyszczania. Ze zbiornika wyrównawczego, wstępnie oczyszczona woda jest pompowana do reaktora SBR. Podczas wypełniania reaktora i po jego napełnieniu następuje obróbka biologiczna, podczas której warunki aerobowe i beztlenowe w zbiorniku dostosowują się do charakteru ścieków. Cykl oczyszczania kończy się poprzez oddzielenie osadu i wody oraz emisję wody przez wypływ. Reaktor napełnia się ponownie i cykl się powtarza.

Optymalna objętość osadu czynnego w reaktorze SBR jest automatycznie utrzymywana przez pompę osadu. Po każdym cyklu odpowiednia warstwa szlamu jest pompowana albo do wyrównanego zbiornika, albo do niezależnego zbiornika szlamu.