Skip to content Skip to footer

Rodzaje i zasada działania zaworów rozdzielających

We współczesnym przemyśle coraz większy odsetek czynności wykonywanych jest mechanicznie, bez bezpośredniego udziału człowieka. Każde urządzenie, maszyna czy linia produkcyjna składają się z licznych elementów, które razem gwarantują odpowiednie działanie. Wśród tych elementów znajdują się też na pewno zawory rozdzielające. To podzespoły, które znajdują się w wielu urządzeniach różnego przeznaczenia.

Zawory rozdzielające i ich szerokie zastosowanie

Mianem zaworów rozdzielających określa się tak wiele i tak bardzo zróżnicowanych urządzeń, że ich zastosowanie jest równie szerokie. Spotyka się je nie tylko w fabrykach, zakładach przemysłowych czy warsztatach, gdzie stanowią ważne elementy innych urządzeń, maszyn czy całych linii produkcyjnych, choć właśnie tam są najbardziej rozpowszechnione.

Wiele rodzajów zaworów rozdzielających spotkać można również w bliskim otoczeniu człowieka. Nawet w mieszkaniach czy domach znajdują się urządzenia, w których są zamontowane rozmaite zawory tego typu. Również tak pospolite instalacje jak klimatyzacja, centralne ogrzewanie, instalacja gazowa mogą zawierać właśnie takie zawory. Także maszyny budowlane mają ich w sobie sporo.

Rola zaworów rozdzielających

Celem zastosowania tego typu zaworów, jak sama nazwa wskazuje, jest zazwyczaj rozdzielanie czynnika, który napędza, kieruje czy steruje całym urządzeniem, którego zawór stanowi element. Zadaniem zaworu rozdzielającego jest skierować ów czynnik w odpowiednim kierunku, zatrzymać go lub rozdzielić na kilka rozgałęzień. Przez zawór może płynąć woda, powietrze czy prąd.

W ujęciu bardziej ogólnym zadaniem zaworu rozdzielającego jest sterowanie pracą urządzeń, automatyzowanie go i tym samym zmniejszanie zakresu czynności, jakie musi wykonywać człowiek. Same zawory również są sterowane automatycznie, a wprawiane są w ruch najczęściej energią elektryczną.

Cechy dobrych zaworów rozdzielających

Wszędzie tam, gdzie są zainstalowane, zawory rozdzielające pełnią istotną funkcję, więc od ich prawidłowego działania zależy również działanie całego urządzenia czy maszyny. Dlatego tak istotne jest, aby były one dobrej jakości. Na rynku jest duży wybór zarówno producentów zaworów rozdzielających, jak i samych zaworów.

Zamawiając zawory lub zlecając ich zaprojektowanie i wykonanie, wśród czynników, które są niezwykle istotne są między innymi: prosta i nieskomplikowana budowa, sprawne i szybkie działanie, odporność na duże obciążenie i niekorzystne warunki otoczenie (zapylenie, wysokie temperatury, wilgoć).

Artykuł powstał we współpracy z firmą OBREiUP