Skip to content Skip to footer

Upadłość konsumencka – szansa na nowe życie

Remont mieszkania, naprawa samochodu czy początek roku szkolnego to wydatki, z którymi nie zawsze można sobie poradzić bez zaciągania pożyczek. Nie jest to problemem, gdy ich spłata odbywa się regularnie. Trudności pojawiają się, gdy zadłużenie przerasta możliwości finansowe dłużnika. Z myślą o takich osobach powstała upadłość konsumencka.

Jak wybrnąć z długów?

Upadłość konsumencka powstała z myślą o osobach, które wskutek złych decyzji finansowych wpadły w spiralę zadłużenia. W pewnym momencie spłata długu przestała być realna. W takiej sytuacji jedynym, rozsądnym wyjściem jest rozpoczęcie postępowania upadłościowego.

Każde postępowanie upadłościowe rozpoczyna złożenie wniosku do sądu, który zapoznaje się ze stanem majątkowym dłużnika oraz stara się rozwiązać tę sytuację.

Trzeba pamiętać, że Postępowanie upadłościowe ma na celu nie tylko wyprostowanie sytuacji dłużnika. Jest ono przeprowadzane również w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

Jakie są skutki upadłości konsumenckiej?

Dłużnik, który zdecydował się na upadłość konsumencką musi liczyć się z jej konsekwencjami. Przede wszystkim sąd może nakazać sprzedaż nieruchomości oraz części ruchomości, by zaspokoić wierzycieli.

Trzeba pamiętać, że dłużnik po wyroku sądu nie będzie mógł samodzielnie zarządzać swoim majątkiem. Będzie pod kontrolą syndyku upadłościowego, które będzie miało wpływ na wszystkie decyzje finansowe.

Upadłość konsumencka jest ratunkiem dla osób, które nie są w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań. Ma bardzo poważne konsekwencje, ale czasami jest to jedyne rozwiązanie.