Skip to content Skip to footer

Z dbałości o bezpieczeństwo użytkowników budynku

Dbałość o bezpieczeństwo jest jedną z istotnych cech dobrego zarządcy budynku. Można ją łatwo poznać po czytelnych i odpowiednio rozmieszczonych znakach bezpieczeństwa. Czym one są i dlaczego są takie ważne – wyjaśniamy.

Czy oznakowanie wpływa na wzrost bezpieczeństwa?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami każdy budynek niemieszkalny, który ma co najmniej dwa wyjścia musi mieć odpowiednie oznakowanie. W szczególności oznaczone muszą zostać wszystkie drogi ewakuacyjne.

Chodzi o to, by w sytuacji kryzysowej nikt nie miał wątpliwości, gdzie jest wyjście z budynku. Podczas awarii prądu lub, co gorsza, pożaru, stali bywalcy i ich goście mają łatwo znaleźć drogę ucieczki dzięki odpowiednio rozmieszczonym znakom bezpieczeństwa.

Jak powinny wyglądać znaki bezpieczeństwa?

Znaki bezpieczeństwa powinny być czytelne dla wszystkich, dlatego od lat zamiast (lub obok) napisów stosuje się odpowiednie piktogramy, czyli oznaczenia obrazkowe. Od 2012 roku w Polsce te piktogramy zostały ujednolicone i powinny być zgodne z normą PN-EN ISO 7010.

Znaki bezpieczeństwa powinny być rozmieszczone w widocznych miejscach, najlepiej jeśli są też oświetlone. Idealną sytuacją jest, jeśli są zintegrowane z systemem oświetlenia awaryjnego, chociażby takim jaki oferuje firma Hybryd.com.pl

Z dbałości o bezpieczeństwo

Firma Hybryd.com.pl oferuje kompleksowe rozwiązania do różnego rodzaju budynków, pozwalające nie tylko odpowiednio umieścić znaki bezpieczeństwa, ale przede wszystkim zabezpieczyć użytkowników budynku na wypadek sytuacji awaryjnych.

Właśnie dlatego w ofercie firmy znajdziemy nie tylko poszczególne elementy systemów takie jak oprawy czy mocowania, ale przede wszystkim całe systemy oświetlenia awaryjnego. Firma oferuje nie tylko sprzęt, ale również odpowiednie oprogramowanie.