Skip to content Skip to footer

Wszystko o alkomatach

Alkomat to urządzenie, które przeznaczone jest do pomiaru ilości alkoholu w wydychanym powietrzu. Metoda ta pozwoli na określenie stężenia alkoholu już w momencie, kiedy wykonuje się test. z urządzeń tych korzysta głównie policja i firmy ochroniarskie, a także organy, które sprawują kontrolę na instalacjach przemysłowych.

Jak wybrać dobry alkomat?

Jeśli chodzi o alkomaty sklep oferuje kilka jego rodzajów. Szukając odpowiedniego alkomatu warto pamiętać, że stężenie alkoholu w organizmie zmienia się cały czas. Aby mieć pewność, co do wyniku, należy przeprowadzić test co najmniej dwa, albo trzy razy.

Rodzaje alkomatów

Alkomaty mogą być jednorazowe. Są to urządzenia, w których znajdują się związki chemiczne, które zmieniają barwę podczas reakcji chemicznej z alkoholem. Wydychając powietrze osoba, która spożywała alkohol, zobaczy zmianę koloru tej substancji. Odcień koloru pokaże, w jakim stanie jest organizm.Elektroniczny alkomat jest urządzeniem, które mierzy parametry techniczne, czyli zawartość jednej substancji w drugiej. Wewnątrz czujnika zachodzą reakcje chemiczne, które powodują jego częściowe zużycie. Należy pamiętać, że czujnik zużyty emituje trochę inny sygnał niż nowy.

Elektroniczny alkomat – jakie są jego rodzaje?

Alkomaty elektroniczne podzielić można ze względu na zastosowany sensor. Jeśli chodzi o alkomaty sklep oferuje półprzewodnikowe, elektrochemiczne, spektrofotomeryczne.Alkomaty elektroniczne półprzewodnikowe są tanie i bardzo popularne. Działają one na podstawie zmiany rezystancji, kiedy wykryje alkohol w powietrzu. Alkomaty te wrażliwe są na aceton, nikotynę, węglowodory, a na test wpłynąć może wilgotność i ilość wypalonych papierosów.Alkomaty spektrofotomeryczne są dość drogie, a ich działanie polega na wykrywaniu stężenia alkoholu poprzez spektrum podczerwieni. Sprzęt tego typu wykorzystywany jest głównie przez policję, szpitale i sądy.Alkomaty elektrochemiczne są to urządzenia bardzo zaawansowane, Stężenie alkoholu mierzy się tu w procesie utleniania etanolu przez związki chemiczne. Inne substancje nie wpływają w tym przypadku na wyniki, a sprzęt wykrywa tylko molekuły alkoholu. Jest to typ alkomatu ulubiony przez policję i inne uprawnione do kontroli służby mundurowe.