Skip to content Skip to footer

Zarządzanie odpadami

Prawidłowe zarządzanie odpadami to niezwykle ważny temat, który uregulowany jest w naszym kraju odpowiednimi przepisami. Z tego też względu należy na bieżąco monitorować zmiany w przepisach, by mieć pewność, że postępujemy w sposób właściwy.

Nowy wzór karty przekazania odpadu

Od 1 maja 2019 roku obowiązuje nowy wzór karty przekazania odpadu. Z tego też względu jest on inaczej wypełniany, zaś każde przedsiębiorstwo musi uaktualnić wszystkie karty i posługiwać się nowym wzorem. Odnośnie zmian, jakie wprowadzono do karty przekazania odpadu należy zaznaczyć, że z karty usunięto rubrykę z numerem REGON, a także zniesiono obowiązek wstawiania pieczęci firmowych na wszystkich stronach operacji odpadowej. Oczywiście nadal pozostaje obowiązek podania specjalnego numeru rejestrowego BDO, a także numeru NIP wszystkich podmiotów, które wpisane są w karcie przekazania odpadów. Warto też wiedzieć, że od 1 maja 2019 możemy korzystać już tylko z nowych wzorów przekazania odpadów, a to z kolei powoduje, że posługiwanie się starymi wzorami jest bezprawne.

Nowe formularze kart przekazania odpadu od maja 2019

Aktualny wzór karty przekazania odpadu dostępny jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, zaś aktualny formularz pochodzi z 25 kwietnia 2019 roku. Dotyczy on wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Taki plik można pobrać w formacie Word oraz PDF, zaś dzięki temu możliwe jest późniejsze wygenerowanie karty, które mogą być przekazywane automatycznie. Tu należy także zaznaczyć, że wszystkie karty przekazania odpadu na koniec miesiąca muszą być wprowadzone do tak zwanej karty ewidencji odpadów. Tego typu działania należy prowadzić regularnie, co miesiąc przez każde przedsiębiorstwo generujące różnego typu odpady.

Prawidłowe wypełnianie nowej karty ewidencji odpadu

Wzór karty przekazania odpadu jest szczegółowo rozpisany, dzięki czemu też każdy przedsiębiorca nie powinien mieć problemów z prawidłowym jej uzupełnieniem. Wszystkie podstawowe zasady, jakie dotyczą karty przekazania odpadu zostały zawarte w ustawie o odpadach, w artykule nr 69. Co najważniejsze należy mieć na uwadze, że tego typu karty przekazania odpadów zawsze sporządza posiadacz odpadów, który dane odpady przekazuje. Często niestety stoi to w sprzeczności z praktyką obrotu odpadami, jaka stosowana jest w naszym kraju, a dzieje się tak dlatego, że karty przekazania odpadu wypełniane są przez odbiorcę odpadu, co oczywiście jest błędnym postępowaniem.